Katkıda Bulunanlar


Yürütme Kurulu

Dr. Gözde Gül Şahin: Koç Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Şahin aynı zamanda KUIS AI merkezinde araştırmacı olarak çalışmakta ve TDD projesinin akademik danışmanlığını yürütmektedir

Dr. Deniz Yuret: Dr. Yüret TDD projesinin koordinatörü ve başdanışmanıdır. Koç Universitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Yüret KUIS AI Merkezinin de yöneticisidir.

Dr. Reyyan Yeniterzi: Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olan Dr. Yeniterzi TDD projesinin koordinatörü ve ekibin doğal dil işleme konusunda danışmanlığını yapmaktadır.

Ali Safaya: TDD ekibinin koordinatörü olan Ali Safaya Koç Üniversitesinde doktora öğrencisidir. Ekibin koordinatörlüğünün yanısıra TDD altında bulunan Veri Deposu, Mukayese Platformu ve diğer bir çok Türkçe doğal dil işleme projesinin sorumluğunu üstlenmektedir.

Taner Sezer: Hacettepe Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Taner Sezer TS Corpus projesinin de yöneticisidir. TDD Corpus altında yayınlanan derlemlerin sorumluluğunun yanısıra TDD altında geliştirilen doğal dil işleme araçlarına da katkı vermektedir.


Katkıda Bulunanlar

Arda Göktoğan (2021): TDD yazım denetimi aracı ve Mukayese Platformunun geliştirmesine katkı sağlayan Göktoğan TDD ekibinin aktif bir üyesidir.

Buse Çarık (2021): Türkçe Varlık Adı Tanıma veri setinin hazırlanması ve begelendirmesine katkıda bulunmuştur.

Emirhan Kurtuluş (2021-present): TDD yazım denetimi aracı, biçimbirimsel analiz yazılımı ve TDD veri deposunda yayınlanan veri setlerinin belgelendirmesinde rol alan Kurtuluş aynı zamanda Mukayese Platformunun geliştirilmesine de katkı sağlamıştır.

Muhammed Burak Kızıl (2021-present): TDD veri deposunda yayınlanan veri setlerinin belgelendirmesinde görev alan Kızıl aynı zamanda bağımlılık analizi aracının geliştirilmesine de katkı vermektedir.

Utku Demir (2021): Demir, TDD veri deposunda yayınlanan veri setlerinin düzenlenmesi ve belgelendirmesine önemli katkı sağlamıştır.

Yağmur Akarken (2021-present): TDD veri deposunda yayınlanan veri setlerinin belgelendirmesine ve bağımlılık analizi aracının geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

EnglishTurkey