language

Türkçe Dil Deposu

Doğal dil işleme doğası gereği hedef dile uygun olarak üretilen veri setleri kullanılarak yazılım üretilen bir alandır. Bu sebeple İngilizce ve diğer Avrupa dilleri için geliştirilen kütüphaneler Türkçe’ye doğrudan uygulanamamaktadır.
Türkiye’de çeşitli akademik çalışmalar olsa da bu çalışmaları geliştirecek ve son kullanıcılar tarafından kolayca uygulanabilecek kütüphanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde makine öğrenmesi ve diğer yapay zeka uygulamalarını kullanmak için doğal dil işleme kütüphaneleri çok yardımcı olmaktadır. Türkiye’den çıkacak makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarının da önünü açmak için Türkçe’yi işlemek gerekmektedir. Bu nedenle hem var olan metinleri okuyup, anlamak ve işlemek için hem de büyük verileri işlemek için araçlar geliştirilecektir. Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun ilk projesi olarak Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi ile Türkçe metinlerin işlenmesi için gerekli kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphanelerin, veri kümelerinin hazırlanması ve veri kümelerinin dağıtım altyapısının kurulması, verilerin ve araçların sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun paydaşı ve üyesi olan üniversiteler ve araştırma merkezleri, yapay zeka, doğal dil işleme, büyük veri ile ilgilenen her şirket, teknoloji tedarikçileri ve girişimciler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, topluluklar ve Türkçe üzerine araştırma yapan herkes bu projenin paydaşları arasında yer almaktadır.